Phasellus vulputate dui sit amet ante eleifend 15/C 1945 facilisis

Phasellus vulputate dui sit amet ante eleifend 15/C 1945 facilisis

Phasellus vulputate dui sit amet ante eleifend 15/C 1945 facilisis

Phasellus vulputate dui sit amet ante eleifend 15/C 1945 facilisis


프리미엄 5

1. 주엽역과 직통으로 연결되는 0초 역세권 오피스텔!
2. 인천 2호선 일산 연장(계획)으로 차후 더블역세권 위치!
3. 주엽역 인근 소형 오피스텔 20년만에 신규 공급!
4. 풀러니시트 & 풀옵션으로 쉬운 임차인 확보!
5. 킨텍스 주변 개발로 인한 약 20만명의 임대수요 예상!